Hotline:

XE ĐẠP THỂ THAO CHÍNH HÃNG

XE ĐẠP THỂ THAO CHÍNH HÃNG

XE ĐẠP THỂ THAO CHÍNH HÃNG

XE ĐẠP THỂ THAO CHÍNH HÃNG

XE ĐẠP THỂ THAO CHÍNH HÃNG
XE ĐẠP THỂ THAO CHÍNH HÃNG

SƯỜN ĐƯỜNG TRƯỜNG

Sườn Factor O2 VAM Disc Limited Edition TDF
Size 54 Disc+ghi đông+BB Ceramicspeed

82.000.000VNĐ 98.000.000VNĐ

Sườn Factor Ostro VAM Disc Speed Line
Size 54 - Dicsghi đông+BB Ceramicspeed

102.000.000VNĐ 118.000.000VNĐ

Sườn Factor 2020 O2D Customized Black/Champion
Size 52-Disc+BB Ceramicspeed
Sườn Factor LS Disc Vintage Blue Frameset
Size 49 - Dics+ghi đông+BB Ceramicspeed

82.000.000VNĐ 94.000.000VNĐ

Sườn Factor O2 Limited Swiss Version
Size 52-Rim

75.000.000VNĐ 82.000.000VNĐ

Sườn Factor O2 Romain Bardet White Limited
Hết Hàng

82.000.000VNĐ 94.000.000VNĐ

Sườn Lapierre Aircode SL Ultimate Team FDJ
Size S-Rim

45.000.000VNĐ 55.000.000VNĐ

PHONE
SMS
MAP